Posted on

by

in

Waarom is de e-step in Nederland gevaarlijker dan in de rest van de wereld?

Dit is één van de vragen die is gesteld via de internetconsultatie over het wetsvoorstel om de RDW in te stellen als onafhankelijke goedkeuringsorganisatie voor bijzondere bromfietsen. Bromfietsen? De overheid wil Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) gelijkstellen aan een brom- of snorfiets ter wijl een meerderheid van de gebruikers graag ziet dat ze gelijkgesteld worden aan een fiets of e-bike. Dat doen ze in de rest van Europa ook bijna overal maar hier moet het anders.

Van de reacties op de internetconsultatie is een inventarisatie gemaakt en daaruit blijkt dat 52% van de reacties kwam van particulieren, lees de gebruikers van LEVs die wij als Legaalrijden vertegenwoordigen. Het bedrijfsleven en branche was goed voor 16% van de reacties en belangenorganisaties zoals Legaalrijden waren goed voor 32% van de reacties. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.

Algemeen beeld van de reacties:

• Er zijn weinig reacties op de inhoud van de regelgeving, wel op de procedure;
• Fabrikanten staan overwegend positief tegenover de Regeling;
• De meeste particulieren vinden dat de e-step behandeld moet worden als e-fiets; veel reacties gaan over nut/noodzaak van een goedkeuringsprocedure op een voertuig;
• Belangenorganisaties twijfelen aan de juridische legitimiteit en rechtmatigheid van de Regeling;
• Er wordt gediscussieerd over de rol van de RDW; de meningen hierover zijn verdeeld.

Kritische reacties:

• De RDW heeft destijds de keuringseisen van de ‘(tijdelijke)Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen van mei 2019’ opgesteld en wordt nu ook de ‘onafhankelijke’ keuringsinstantie. De vraag is of deze dubbele rol van de RDW haar onafhankelijkheid nu voldoende garandeert, zeker gezien het destijds ontbreken van de genoemde consultatie;
• Het is ook zeer de vraag of dit in lijn is met het Nederlandse/Europese mededingingsrecht;
• Het toekomstige monopolie van RDW op het controleren en toekennen van de goedkeuring
voor bijzondere bromfietsen dient op wettelijkheid te worden getoetst;
• Als de RDW de e-step als bijzondere bromfiets gaat keuren, dan zal de invloed van de fietslobby te groot worden;
• De RDW heeft niet voldoende kennis en vaardigheden om deze keuringen uit te voeren.

Positieve reacties

• Het is een goed idee om de RDW als goedkeuringsorganisatie te benoemen;
• Het maakt niet uit welke instantie keurt, zolang er regels zijn die gevolgd moeten worden.

Voertuigcategorieën in relatie tot het toekomstige LEV-kader

• Nederland is het enige land ter wereld dat LEV’s zoals de e-step keurt;
• In 18 lidstaten van de EU is de LEV zonder kenteken zoals een fiets toegestaan, het ligt daarom voor de hand om LEV’s tot 50 kilo te legaliseren via zelfregulering zoals in veel Europese lidstaten;
• De e-step is qua gewicht, snelheid en plaats op de weg vergelijkbaar met de elektrische fiets, maar wordt in voorliggende Nederlandse wetgeving niet zo behandeld;
• De lobby van de Fietsersbond heeft teveel macht in Nederland;
• In de toelichting van het wetsvoorstel (kamerstuk 36269) staat dat het specifiek gaat om nieuwe innovatieve voertuigen. Hiermee kan onterecht de indruk ontstaan dat de wet gaat over nog niet bestaande voertuigen. Bijzondere bromfietsen zijn al vanaf 2009 toegelaten tot de openbare weg;
• Andere vormen van slim elektrisch vervoer zoals de Onewheel, EUC en het elektrisch skateboard zijn vooralsnog uitgesloten van het LEV-kader en daarmee ook de keuringen. Dit soort voertuigen rijdt in Europa nu al in 21 landen rond zonder noemenswaardige problemen;
• De e-step is een oplossing voor vele problemen zoals vervuiling in binnensteden en het parkeer probleem, alsmede een voertuig dat binnen enkele minuten onder controle te krijgen is in tegenstelling tot een onewheel etc.

Juridische aspecten

• Er is onvoldoende aansluiting van de keuringseisen bij de huidige (Europese) markt.
• Het Nederlandse voorstel om voor de zogenaamde voertuigcategorie “bijzondere bromfietsen”
een nationale typegoedkeuring in te voeren is in strijd met de Europese wetgeving. De term
“bromfiets” is gedefinieerd en bijgevolg Europees geharmoniseerd door Verordening 168/2013;
• De huidige wetgeving loopt enorm achter op het overgrote deel van de andere EU-landen; er zijn al tienduizenden e-steps in omloop in Nederland;
• Qua productconformiteit bij typegoedkeuring wordt de elektrische step behandeld als een zwaar motorvoertuig, hetgeen niet aansluit op het soort en de omvang van het voertuig;
• Er zijn onduidelijke criteria voor technische keuringseisen en wijze van keuren;
• Uitsluitend de e-steps in particulier bezit zouden moeten worden gelegaliseerd, niet de deelsteps.

Er kon worden gereageerd over de uitvoeringsregels die nodig zijn voor het wetsvoorstel om de RDW in te stellen als onafhankelijke goedkeuringsorganisatie voor bijzondere bromfietsen. De technische eisen voor het kader Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) komen op een later moment aan de orde. Hiervoor volgt dan opnieuw een internetconsultatie.

Wat valt ons op?

Fabrikanten staan overwegend positief tegenover de regeling? Wij konden er niet veel ontdekken tussen de reacties en vragen ons af of ze wel op de hoogte waren van deze consultatie. Fabrikaten hebben aan Legaalrijden eerder al aangegeven dat ze het nut er niet van inzien dat Nederland exclusieve regeltjes bedenkt voor de toelating van LEVs. Ze zijn in het buitenland niet aan te slepen en om dan de hele productielijn aan te passen voor een mini landje als Nederland is niet zinvol.

Particulieren vinden dat de e-step behandeld moet worden als e-fiets. Dat zien wij ook en dat bleek ook uit onze peiling. Wij vinden dat dit voor de LEVs die wij vertegenwoordigen niet genegeerd kan worden.

In de reacties lezen we ook dat de lobby van de Fietsersbond teveel macht heeft in Nederland. Dat kunnen wij bevestigen. Wij vinden het ook vreemd dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks zo’n 5 ton subsidie geeft aan de Fietsersbond. De afgelopen jaren zijn er miljoenen aan belastinggeld naar de Fietsersbond gegaan. Diezelfde door de overheid gesubsidieerde bond wil de komst van LEVs op het fietspad weren. Net als de overheid…. Ondertussen zien we de door de overheid gesubsidieerde directeur van de Fietsersbond opduiken bij verboden demonstraties van Extinction Rebellion. Ze plakt zich niet vast op het asfalt van de A12 in Den Haag maar is langs de route aanwezig.

Legaalrijden heeft samen met o.a. LEVA-EU, HAN LEV Kenniscentrum, Vereniging Doet, International Cargo Bike Festival geklaagd bij de Europese Commissie over de aanstaande RDW keuringen en de manier waarop onze overheid LEVs gelijk wil stellen aan een (bijzondere) bromfiets.

Afbeelding: Clearcut Derby

12 reacties op “Waarom is de e-step in Nederland gevaarlijker dan in de rest van de wereld?”

 1. DESO avatar
  DESO

  Logisch dat Esther van Garderen van de Fietsersbond zich niet gaat vastplakken op de A12. Dan trekt de overheid haar subsidie in. Ook achterbaks dat de overheid daar geld in stopt. Krijgt Legaalrijden ook subsidie?

  1. Hector avatar
   Hector

   Legaalrijden blijft liever onafhankelijk en krijgt geen subsidie van de overheid, van fabrikanten of retailers.

  2. Femke avatar
   Femke

   Gazelle is ook sponsor van de Fietsersbond. In Frankrijk worden er meer e-steps verkocht dan fietsen. Logisch dus dat ze de aanval openen op e-steps.

   1. Stokertje avatar
    Stokertje

    Tsja ingewikkeld allemaal. PON automotive is eigenaar van Gazelle dus het kan ook zijn dat ze daarom niet op de snelweg ging liggen 😂

 2. Theodoor avatar
  Theodoor

  Meer dan de helft van de reacties is van gebruikers. Die gebruikers hebben ook een meerderheid die tegen RDW keuringen zijn en verzekeringen met nummerborden. Hoe lang duurt het nog voordat de overheid haar burgers serieus gaat nemen en niet haar eigen regeltjes blijft opleggen? Laat ons legaal rijden.

 3. Yildiz Dèpildis avatar
  Yildiz Dèpildis

  Inderdaad gewoon hogerop gaan zoeken bij de Europese commissie!
  De e-step moet hier net als in andere landen gewoon toegestaan worden en zonder beperkende of pretdrukkende voorwaarden zoals een kenteken of verplichte verzekering!
  Maar ik weet er nog wel eentje hoor waarom ze hier zo moeilijk doen:
  Wat te denken van heel veel parkeergeld wat ze in de steden mis gaan lopen als veel mensen een e-step achterin de auto gooien, buiten de stad parkeren en op de step verder gaan naar hun bestemming? 🤔
  Maar misschien moeten we eens een keer met z’n allen naar de rechter!
  Het wordt nu weleens tijd dat dit gewoon toegestaan wordt!

 4. Jochem avatar
  Jochem

  Nederland moet als EU lidstaat eens goed op de vingers getikt worden voor het verbieden van licht elektrische voertuigen op de openbare weg!

  Dit is namelijk in strijd met de EU wetgeving!

  Het is illegaal om e-(vracht)fietsen, e-scooters en zelfbalancerende voertuigen, die voldoen aan de Europese Machine-, EMC- en RoHS-richtlijnen, te onderwerpen aan aanvullende nationale technische vereisten (RDW keuring).

  1. john avatar
   john

   Start aub een rechtzaak en pleit meteen A1 Motorrijbewijs vrij want dat is ook zo’n geval. Terwijl je in de rest van de EU zonder rijbewijs een 125cc mag rijden moet het hier weer moeilijk.

 5. Peter avatar
  Peter

  30-03-2023 bij aanvang van de vergadering in de Tweede Kamer:
  in hoofdstuk IIA van de Wegenverkeerswet 1994, het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen en enige andere wijzigingen (36269). Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

  1. Beun de haas avatar
   Beun de haas

   https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A36269&modal=true

   Ik begrijp het ook niet goed hoe over sommige zaken ellenlange discussies zijn en dan ze ineens een hamerstuk ervan maken. Over dit dossier zijn zoveel vragen geweest van andere Kamerleden, bijlages toegevoegd met onvolledige antwoorden, heel veel twijfels en dan kijk ik de plenaire vergadering terug van 23-03-2023 en dan wordt ineens tussendoor het verzoek gedaan om er een hamerstuk van te maken (dus zonder verdere discussie door te voeren) waar ook niemand bezwaar op heeft… Lijkt net alsof niemand inhoudelijk enig idee heeft waar het over gaat…

   1. Tessa avatar
    Tessa

    Het ministerie van I&W heeft dus een internetconsultatie gehouden over het wetsvoorstel om de RDW in te stellen als onafhankelijke goedkeuringsorganisatie en die reacties daarop kan je net zo goed meteen in de prullenbak gooien want het voorstel is inmiddels al aangenomen door de Tweede Kamer? Dit laat ook zien dat de Tweede Kamer en het ministerie volledig langs elkaar heen werken en dat de overheid de reacties van burgers totaal niet serieus neemt. Ondertussen zegt de minister dat het LEV-kader pas in 2025 kan worden ingevoerd. De focus ligt op uitstel wn vooruit schuiven.

 6. Kuro avatar
  Kuro

  De fietslobby.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *