Posted on

by

in

Voetgangers en joggers op het fietspad zorgen voor gevaarlijke situaties voor PLEV eigenaren

Eigenaren van PLEV’s ervaren door voetgangers en joggers op het fietspad steeds vaker de gevaren van het gecombineerde gebruik van de verkeersruimte. Het is voor de voetgangers vaak onbekend waar ze wel of juist niet mogen lopen. Legaalrijden dringt er bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en betrokken adviesorganen op aan om de wet- en regelgeving aan te passen en deze primair te baseren op het functioneel gebruik van de openbare ruimte in plaats van op de voetgangersclassificatie.

Eigenaren van PLEV’s worden steeds vaker geconfronteerd met voetgangers en joggers op straat maar ook op het fietspad met verschillende snelheden. Omdat ze het gebruik van het voetpad vaak negeren ontstaan hierdoor vaak gevaarlijke situaties. We krijgen bij Legaalrijden hier steeds vaker klachten over.

Vreemde tekst? Dat vonden wij ook alleen hebben we het woord voetgangers vervangen voor PLEV’s en waar Legaalrijden staat moet Voetgangersbeweging staan. De tekst is afkomstig van de voetgangersbeweging uit Leiden en die ontdekten we onlangs al doordat ze de in beslag genomen e-steps door de politie in Leiden liken en retweeten op Twitter en ze zijn ook vrienden met de Fietsersbond. Dan weet je eigenlijk al ongeveer al hoe laat het is.

Eigenaren van PLEV’s weten heel goed dat voetgangers behoren tot de zwakste categorie verkeersdeelnemers, dat zijn ze zelf namelijk ook. Vrijwel alle eigenaren van PLEV’s zijn het er over eens dat een PLEV op het fietspad hoort en niet op de stoep. De beweging laat in een artikel ook een foto zien van een hoverboard en verwijst naar skeelers. Dat valt wat ons betreft in de categorie speelgoed en zien we inderdaad wel eens op de stoep rijden. Maar waarom zou je, je daar druk over maken? De Voetgangersbeweging vraagt via een pleitnota aan de minister van I&W voor een obstakelvrije ruimte van minimaal 2 meter voor voetgangers en wil dat scooters en racefietsen niet langer op de fietspaden mogen rijden.

Wij willen graag ook een obstakelvrije ruimte van minimaal 1,5 meter om naar ons werk of naar school te gaan. De realiteit is dat we in Nederland de soms schaarse ruimte met elkaar moeten delen en als we ons dan allemaal een beetje gedragen in die ruimte dan komt het helemaal goed. Een Voetgangersbeweging die zich met fietspaden gaat bemoeien is in ieder geval geen goed uitgangspunt. Net zoals fietsers en PLEV gebruikers wandelgebieden en de stoep moeten respecteren.

Gewoon doorlopen mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *