Posted on

by

in

Post van de burgemeester van Amsterdam over onze demonstratie

Op deze bizarre nieuws avond ontvingen we een brief van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam over de Legaalrijden demonstratie van aanstaande zaterdag. Morgen, woensdag zal de woordvoerder van de burgemeester ons nog bellen om te overleggen in wat voor vorm we de demonstratie mogen houden. Morgen dus meer en we waarderen het zeer dat de burgemeester zo uitvoerig het besluit van de driehoek toelicht:

U heeft kennisgeving gedaan van uw voornemen op zaterdag 10 juli 2021 van 12:00 tot 14:00 uur te demonstreren voor de legalisering van Lichte Elektrische Voertuigen (LEV’s). U wilt met deze voertuigen een route rijden door Amsterdam. In uw kennisgeving geeft u aan 300 deelnemers te verwachten. U bent welkom om in Amsterdam te komen demonstreren, maar zonder het gebruik van de voertuigen. In deze brief licht ik toe waarom.

Het demonstratierecht biedt u de mogelijkheid ieder onderwerp te adresseren. Dit is een grondrecht en ik zet mij er voor in dat te beschermen. Het demonstratierecht komt echter ook met verantwoordelijkheden, zowel voor u als voor mij. Als burgemeester van Amsterdam dien ik de (verkeers)veiligheid en gezondheid van alle Amsterdammers en hun bezoekers, inclusief de deelnemers aan uw demonstratie. Het is ook vanuit dit kader dat ik uw demonstratie beoordeel.

Iedere kennisgeving wordt zorgvuldig afgewogen. In de driehoek van Amsterdam is uitgebreid gesproken over uw voorgenomen demonstratie. Het recht op betoging wordt erkend ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’. Met andere woorden: het is niet toegestaan om in het kader van een demonstratie andere wetten of regels te overtreden. De voertuigen waarmee u wilt demonstreren zijn niet goedgekeurd voor toelating op de openbare weg. De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) heeft deze toestellen niet beoordeeld als verkeersveilig. Om deze reden is het ook niet mogelijk om deze voertuigen te verzekeren of om als bestuurder verzekerd op deze voertuigen te rijden. Dit alles maakt dat de driehoek het niet verantwoord acht dat u met deze voertuigen de weg op gaat om te demonstreren.

Om bovengenoemde redenen verbind ik de volgende voorschriften aan uw demonstratie, in het belang van het verkeer en de gezondheid. Dat doe ik op grond van de Wet Openbare Manifestaties:

 • U mag zaterdag 10 juli 2021 demonstreren in Amsterdam. Het is echter niet toegestaan dynamisch te demonstreren met de Licht Elektrische Voertuigen. Ik benadruk dat het rijden op deze voertuigen verboden is en dat de politie hiertegen kan optreden;
 • U dient zich tijdens de demonstratie in het belang van het verkeer aan de geldende verkeersvoorschriften en – regels te houden. De wijze waarop u demonstreert mag op geen enkele wijze de deelnemers aan uw demonstratie en/of overige verkeersdeelnemers in gevaar brengen;
 • U draagt zorg voor een ordedienst die de deelnemers aan uw demonstratie actief informeert over en begeleidt in het naleven van de voorschriften en geldende regels;
 • Tijdens de demonstratie dienen aanwijzingen van de politie onverkort te worden opgevolgd.

De gemeente en politie zijn bereid met u in overleg te gaan over de vraag hoe in lijn met bovenstaande voorschriften invulling gegeven kan worden aan uw demonstratierecht, zonder het gebruik van de Licht Elektrische Voertuigen. Als blijkt dat aan voorschriften niet wordt voldaan, strafbare feiten worden gepleegd en/of wanordelijkheden plaatsvinden of dreigen plaats te vinden, zal direct en zichtbaar worden opgetreden.

Ik hecht er verder aan te benadrukken dat alle deelnemers aan de demonstratie te allen tijde 1,5 meter afstand dienen te bewaren tot eenieder, goede hoest- en handhygiëne dienen te hanteren en na de demonstratie extra alert te zijn op klachten. Indien zich klachten voordoen zoals verkoudheid, hoesten, verhoging en reuk- of smaakverlies is het dringende advies om thuis te blijven en een afspraak te maken met de GGD voor een test.

Tot slot

Het overtreden van de wet kan aanleiding zijn om tot ontbinding van de demonstratie over te gaan. Ook kan op gezag van de Officier van Justitie op individuele overtreders worden gehandhaafd. Ik verwacht echter dat u alles in het werk stelt om de demonstratie veilig te laten verlopen en dat u al uw deelnemers voorafgaand en tijdens de demonstratie op de hoogte stelt van de gestelde grenzen.

Hoogachtend,

Femke Halsema, Burgemeester van Amsterdam

10 reacties op “Post van de burgemeester van Amsterdam over onze demonstratie”

 1. Philipp Nussmann avatar
  Philipp Nussmann

  This is a circumstance that they haven’t been aware of since the beginning/planing of the demonstration?
  This is ridiculous, every freakin‘ parade includes vehicles that are definitely NOT safe for public traffic… Just be a little honest to yourself…

 2. Jakub avatar
  Jakub

  Wat een dubbel standaard.

 3. Joop avatar
  Joop

  Nou dat is duidelijk toch? Wandelen met je e-step. Prima om een statement te maken. Ik ben er zaterdag.

 4. Hendrik avatar
  Hendrik

  Eigenlijk is dit juist de reden dat we wel zouden moeten rijden. Er is zoveel gebrek aan kennis en ervaring binnen de politiek/overheid met LEV’s dat ze de illusie hebben dat zo’n tocht gevaarlijk zou zijn. En ondertussen rollen de tractors/trekkers weer het Malieveld op.

  1. V avatar
   V

   Er is nogal een verschil tussen (legale) voertuigen op een veld en (illegale) voertuig en op de straat

   1. Hendrik avatar
    Hendrik

    Het recht op demonstreren heeft soms de bovenhand over wetgeving, dat is aan de burgemeester om die afweging te maken. Daarnaast denk ik dat je met een trekker al snel meer schade en slachtoffers maakt dan met een electrisch stepje. Als je de beelden bekijkt van hoe sommige boeren ‘demonstreerden’ kom je denk ik tot dezelfde conclusie. Halsema had denk ik prima tot de conclusie kunnen komen dat in dit geval het recht tot demonstreren voorrang heeft op de simpele wetgeving dat LEV’s nu nog niet legaal op de weg mogen. Simpelweg omdat er al veel landen zijn waar het legaal is en op deelstepjes na (waar hier geen sprake van is) zijn er geen redenen om aan te nemen dat het echt onveilige situaties geeft. Elk vervoermiddel zelfs wandelen brengt risico’s met zich mee, zolang de voordelen (mobiliteit en gemak daarvan) maar opwegen tegen de risico’s.

 5. Hendrik avatar
  Hendrik

  Nog een mooie toevoeging:
  https://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten/190-artikel-9

  Tldr; het is aan de overheid of in dit geval Halsema om aan te geven waarom het onveilig is. Op basis waarvan zegt zij dat het gebruik van LEV’s onveilig zijn? Op basis van een eerdere demonstratie en ervaringen in het buitenland denk ik dat je een goede kans maakt als je dit voor laat komen. Ik zou eerst vragen aan te geven op welke manier LEV’s tot onveiligste situaties zou leiden dan wanneer we allemaal op de electrische fiets of de trekker zouden stappen.

  Ben zelf best bereid om mee te financieren aan een eventuele procedure. Dit is namelijk bullshit en het verbod op deze tocht werkt sterk nadelig voor legaliseren, dit geeft namelijk het beeld dat het onveilig zou zijn terwijl we juist willen laten zien dat het veilig is.

 6. Nikolaus avatar
  Nikolaus

  Nederland en Nederlandse politici nemen NUL risico. Zelfs als heel Europa Nederland al lang heeft ingehaald blijft de politicus trots op zijn ouderwetse kont zitten als hij maar het woord “veiligheid” maar een keer kan roepen. Wij LEV gebruikers kunnen blijkbaar met het onderwerp “veilig” niet scoren. Ook niet met de normaliteit in Resteuropa. Zeker niet met “plezier” of “efficiënt” of “milieubewust” of “ruimtebesparend”. Ik vind het super, dat legaalrijden.nl zo actief is. Echter is het zoals Don Quijote tegen windmolens. Windmolens…. hoe treffend.

 7. Bart avatar
  Bart

  Ik vind het erg apart dat het nu ineens allemaal niet meer kan, terwijl er nu juist meer cijfers hebben van onze buurlanden en dus daadwerkelijk bewijs hebben van de veiligheid van onze LEVs.

  De eerdere demonstratie kon wel, deze ineens niet meer? Erg laf ook hoe het dan een week van tevoren word afgezegd (terwijl het vorig jaar nog een groen licht had!), geeft je ook niet echt de tijd om in discussie te gaan.

  Wanneer horen we het definitieve plan? Gaat 10 Juli nog door? Worden UECs/OneWheels wel toegestaan? Het feit dat je zoals het er nu uit ziet alleen mag lopen maakt het voor mijn idee al snel vrij nutteloos, op die manier kan je ook niet laten zien over wat voor apparaten het gaat en ook niet in discussie hier over gaan. Erg jammer

 8. Rob avatar
  Rob

  Respect voor Legaalrijden maar het is duidelijk dat de gemeente Amsterdam er alles aan doet om deze demonstratie te verpesten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *