Posted on

by

in

Ministerie van I&W schuift toelating van LEV’s van de zomer naar de herfst

Een paar dagen nadat mark Rutte jongeren opriep om niet te blijven afwachten wat de overheid bedenkt maar actief mee te doen en de revolutie van onderaf te beginnen, stuurde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede Kamer die de legalisatie van LEV’s weer maanden achteruit schuift in plaats van naar voren. Dat is de helaas de constante besluiteloosheid van het ministerie van I&W waar de wet van de remmende voorsprong heilig is.

Het doel van het ministerie was twee weken geleden nog om voor de zomer een outline van het Nationaal Toelatingskader Lichte elektrische voertuigen naar de Tweede Kamer te sturen. Deze zou dan nog voor het zomerreces in de Kamer behandeld kunnen worden maar er zijn vertragingen ontstaan in het consulteren van stakeholders waardoor er pas in het najaar een eerste schets van de wijze waarop de minister het toelatingskader wil inrichten beschikbaar zal zijn.

Morgen praat de Tweede Kamer over mobiliteit tijdens de COVID-19 pandemie dat is nog een laatste kans om alsnog de toelating van LEV’s op de agenda van de Kamer te krijgen. Dan hebben we het dus over persoonlijke mobiliteit net zoals ze dat ook al in de rest van de wereld doen.

Het debat in de oude zaal is vanaf 11:00 uur live te volgen via de website van de Tweede Kamer of via de debat direct app. Als dat debat niks oplevert moeten we maar voldoen aan de oproep van de premier en de revolutie beginnen of want net als het ministerie op onze handen gaan zitten en niks doen is geen optie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *