Posted on

by

in

Meerderheid motie SP en D66? Dinsdag 3 maart weten we het….

Zojuist was er een VAO Verkeersveiligheid in de Plenaire zaal van de Tweede Kamer met daarin de motie van Cem Laçin (SP) en Matthijs Sienot (D66):

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat licht elektrische voertuigen zoals de elektrische step verkrijgbaar zijn in Nederland en dat deze voertuigen in het dagelijkse leven nu al gebruikt worden;

constaterende, dat een deel deze voertuigen nog niet op de openbare weg gebruikt mogen worden;

constaterende, dat er Europese richtlijnen zijn voor deze voertuigen en landen als Duitsland, Belgie en Frankrijk het gebruik van deze voertuigen op de openbare weg al mogelijk hebben gemaakt;

overwegende, dat licht elektrische voertuigen kunnen bijdragen aan verduurzaming van het vervoer en een alternatief kunnen vormen voor de auto;

overwegende, dat de minister werkt aan het definitieve toelatingskader voor onder andere licht elektrische voertuigen;

verzoekt de regering, het definitieve toelatingskader voor licht elektrische voertuigen in lijn te brengen met de Europese richtlijnen en in aanloop naar het definitieve toelatingskader in gesprek te gaan met producenten, aanbieders en gebruikers van LEV’s over de eisen die aan deze voertuigen gesteld worden waarbij de veiligheid centraal moet staan;

en gaat over tot de over van de dag,

Vanwege het reces is de stemming over de motie op dinsdagmiddag 3 maart maar uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat er best wel eens een meerderheid voor de motie zou kunnen zijn.

https://www.instagram.com/tv/B8zTN4lpoSW/?utm_source=ig_web_copy_link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *