Posted on

by

in

In België zijn e-step ongevallen minder erg dan die met de fiets of e-bike

De Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een diepteanalyse gepubliceerd van de kenmerken en profielen van ongevallen waarbij een e-step betrokken was.

Net als in Nederland zijn e-steps bij onze zuiderburen ook vaak onderwerp van discussie omdat ze gevaarlijk zouden zijn. Op basis van 100 processen-verbaal van de politie bij ongevallen waarbij e-steps betrokken waren is er een analyse gemaakt.

Ongevallen gebeuren vaak in het donker (30%) en in de zomer. 84% van de e-steps reed een constante snelheid en 68% rechtdoor. De ongevallen vonden plaats in allerlei soorten infrastructuur. De meerderheid van de ongevallen die geanalyseerd zijn betrof een botsing tussen een e-step en een auto. De meeste e-step gebruikers zijn slechts lichtgewond (79%) en enkele helemaal niet (14%) het gaat in het laatste percentage om ongevallen met andere zwakke weggebruikers.

Aansprakelijkheid

In 46% van de ongevallen is de bestuurder van de e-step aansprakelijk voor het ongeval. In 35% is die verantwoordelijkheid gedeeld. Onvoldoende anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers door gebruikers van e-steps blijkt het vaakst tot ongevallen te leiden. In 13% nemen bestuurders van e-steps ook buitensporige risico’s. Het zijn ook vaak waarnemeningsproblemen (e-step niet gezien of gehoord.

Helm

In geen van de geanalyseerde ongevallen droeg de bestuurder van de e-step een helm. Hoofdletsel komt niet vaak voor (8 gevallen) maar ze zijn wel ernstiger en ontstaan voor 50% bij eenzijdige ongevallen. E- stepgebruikers dragen liever geen helm en vooral onder gebruikers van deelsteps. Slechts 4% van alle gebruikers bleek bij een ongeval een helm te dragen.

Zichtbaar

Veel automobilisten geven aan dat ze de e-step voor impact niet hebben gezien. Dat komt door dodehoekongevallen maar ook door verlichting in het donker.

E-step ongevallen versus e-bike of fiets

De ongevallen waarbij e-steps betrokken zijn, lijken gemiddeld minder ernstig te zijn dan de ongevallen met (al dan niet elektrische) fietsen. Bij zwaargewonde slachtoffers is de ernstscore 55 voor e-stepgebruikers. Aanzienlijk minder dan de score voor fietsers (94) en elektrische fietsers (115). Uit onderzoek blijkt dat het risico van een ongeval per rit vergelijkbaar is met dat per fiets. De kans op een ziekenhuisopname is voor e-stepgebruikers wel groter.

50% ongevallen is er een auto in het spel

In België is bij meer dan de helft van de ongevallen met een e-step ook een auto betrokken. De andere categorieën weggebruikers die bij deze ongevallen vaak betrokken raken zijn fietsers (9%) en voetgangers (8%). Ze zijn globaal vergelijkbaar met die van de ongevallen met een fietser. E-steps hebben wel iets meer ongevallen met voetgangers dan fietsers (8 tegenover 5%). Dat komt vermoedelijk door het rijden in voetgangerszones of dat voetgangers struikelen over deelsteps.

13,3% van de ongevallen met een e-step vindt ’s nachts plaats. Bij 30 van de 100 onderzochte ongevallen was het donker en 65 ongevallen bij daglicht, 2 in de schemering. Verschillende factoren kunnen hiervan de oorzaak zijn. De jonge leeftijd van bestuurders, alcohol of drugs, de grote beschikbaarheid van deelsteps in steden en slechte verlichting. 9% van de ongevallen met e-steps vinden plaats bij regenweer. Ter vergelijking bij fietsers is dit 5% en bij bromfietsen 8%.

Een botsing met een andere verkeersdeelnemer komt het vaakst voor, gevolgd door een val op de grond. In slechts 3% van de botsingen gaat het om een botsing met een obstakel, zoals een container, een verkeerseiland, een paal, een hek, enzovoort.

Leeftijd

2/3 van de bestuurder die betrokken waren bij een ongeval was jonger dan 35 jaar en vooral man. 60% van de e-stepgebruikers is jonger dan 35 jaar.

Meeste ongevallen met deelsteps

Bijna 90% van de ongevallen doen zich voor in de bebouwde kom en dan vooral in de grote steden. 2/3 van alle ongevallen vinden plaats in Brussel (45%) en Antwerpen (19%). Deze oververtegenwoordiging van de ongevallen in de bebouwde kom is grotendeels te verklaren doordat deelsteps alleen voorkomen in enkele van de grootste Belgische steden.

Infrastructuur

Veel van de onderzochte ongevallen hebben plaatsgevonden in Brussel. Iedereen die daar wel eens is geweest weet dat het wegdek niet echt geschikt is voor e-steps. 8 ongevallen in het onderzoek komen dan ook door gaten in de weg of andere gebreken in het wegdek. Nog eens 10 eenzijdige ongevallen zijn als gevolg van externe factoren. Bij 17 van de ongevallen verloor de bestuurder van de e-step de controle over zijn voertuig.

Wat nu?

Het onderzoek geeft een aardige indicatie maar is beperkt tot een aantal ongevallen in twee grote Belgische steden. Het is geen volledige weergave van de ongevallen met e-steps in België.

2 reacties op “In België zijn e-step ongevallen minder erg dan die met de fiets of e-bike”

 1. Saskia avatar
  Saskia

  Deelsteps verbieden, net zoals in Parijs. Dit is ook weer een bewijs dat het in Nederland veilig kan. De infrastructuur is hier aanzienlijk beter dan in België.

  1. Nicole den Besten avatar
   Nicole den Besten

   Goede analyse en ook duidelijk waardoor de meeste ongevallen in grote steden plaatsvinden: deelsteps. Dat is ook precies waarom Parijs ze heeft verbannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *