Posted on

by

in

13 vragen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hieronder de vragen die we hebben verstuurd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We hebben geen idee op wat voor termijn ze beantwoord gaan worden maar als we een reactie krijgen delen we dat natuurlijk op onze website.

 1. Het is buiten de orde omdat dit valt onder een beleidsbeslissing maar we doen het toch omdat in het directeurenoverleg deze zomer is gesproken over het uitsluiten van LEVs zonder stuur. Legaalrijden had daar bij aanwezig moeten zijn maar is voor dit cruciale gesprek niet uitgenodigd. We betreuren dat zeer, mede omdat LEVs zonder stuur nu (voorlopig) zijn uitgesloten van het LEV kader. De beslissing om dat te doen is in een overleg gedaan waar stakeholders zaten die aantoonbaar tegen LEVs zonder stuur zijn. Daarbij zijn er rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd met informatie over LEVs zonder stuur die feitelijk onjuist of achterhaald zijn. De gebruikers zijn genegeerd. Dat betreuren we zeer en vragen ons af waarom LEVs zonder stuur zijn uitgesloten. Dat het een beleidsbeslissing is begrijpen we maar we horen ook graag het inhoudelijke argument.
 2. Als we de stukken en de eisen lezen van het LEV kader dan is de Segway vanaf 2023 ook niet meer legaal. Deze voldoet niet meer aan de technische eisen. Een Segway heeft geen dubbele remmen (nieuwe eis) en een identiek rem systeem als een Onewheel of een EUC. In het Kader lezen we dat het niet wenselijk is om de remkracht van een voertuig te combineren met de vaardigheden van de gebruiker. Deze worden uitgesloten uit het LEV-kader. De remkracht van een Segway is een combinatie van de vaardigheden van de gebruiker.
 3. Volgens een actuele schatting zijn er in Nederland op dit moment 250.000 e-steps, Onewheels, EUCs en elektrische skateboards verkocht. Vrijwel al deze LEVs zullen na inwerkingtreding van het kader niet legaal worden maar zijn door de technische eisen dan nog steeds verboden op de openbare weg. In tenminste 18 Europese lidstaten zijn deze LEVs nu al toegestaan via zelfregulering en een aansprakelijkheidsverzekering door ze gelijk te stellen aan een fiets. Waarom stelt Nederland als enig land ter wereld technische eisen aan LEVs die vergelijkbaar zijn aan een snor- of bromfiets.
 4. Waarom en hoe is er een verschil in veiligheid als er een volledige motor op een e-step, elektrisch skateboard, Onewheel, EUC of fiets zit, ten opzichte van een hulpmotor of geen motor, als je allemaal dezelfde snelheid en gewicht hebt?
 5. Een (elektrische) fiets of (elektrische) step zijn balansvoertuigen Een stuur en lichamelijke beweging zorgt er uiteindelijk voor dat je daadwerkelijk stuurt en rechtop kan blijven. Waarom zou een fiets veiliger zijn ten opzichte van zelf balancerende voertuigen zonder stuur? Je word zelfs extra ondersteund door een hulpmotor bij het in balans houden van het voertuig en bij een val zit er geen stuur in de weg zodat je een val beter kan opvangen. Het is algemeen bekend dat gebruikers van een e-step (doordat een stuur in de weg zit) hoofdletsel oplopen.
 6. Wat is een realistische termijn waarin we een besluit kunnen verwachten voor de 1c categorie (zelf balancerende vervoermiddelen en elektrische skateboards) met de realistische en praktische afweging m.b.t veiligheid? Gaat u de ervaring van de gebruikers hierin meenemen? Waarom is er niet voor gekozen om de uitkomst van de rapporten die LEVs zonder stuur met de gebruikers te delen. Er is geen hoor en wederhoor toegepast en de conclusies van 1 bron worden zomaar overgenomen.
 7. Waarom zijn er geen cijfers en veiligheidsrapporten uit landen waar al jaren LEV’s rondrijden geraadpleegd. In België zijn ze sinds 2019 beschikbaar via de overheid en wij hebben ze ook gedeeld via onze website. Qua veiligheid willen we ook graag aantekenen dat de meeste ongevallen met e-steps worden veroorzaakt door deelsteps. Dat heeft vooral te maken met onervarenheid, het niet dragen van een helm en het gebruik van alcohol. We voegen graag nog de cijfers toe uit Brisbane (Australië). Bij 92% van de ongevallen met een LEV is de e-step de oorzaak. 78% daarvan komt door een deelstep. 46% van de mensen die gewond raakten droeg geen helm en bij 27% was alcoholgebruik de oorzaak.
 8. LEV gebruikers zijn op dit moment niet alleen in het binnenland onverzekerd maar ook in het buitenland. Kunt u aangeven hoe Nederlandse gebruikers van LEVs (privé maar ook deelsteps) zich kunnen verzekeren tegen aansprakelijkheid bij schade? Er is geen één verzekeraar in Nederland die dat dekt.
 9. In hoeverre is een VIN-nummer een noodzakelijke bepaling, daar een LEV regeltechnisch veel dichter bij de elektrische fietsen staan dan bij de snor- / bromfietsen met zadel? (Zie als voorbeeld de Belgische wetgeving hieromtrent waar LEVs <25kmh gelijkgesteld zijn aan e-bikes <25kmh)
 10. Hoe kan het ministerie van I&W verklaren dat mondiale politieke thema’s zoals het terugdringen van CO2 uitstoot alsook het verminderen van filedruk aantoonbaar kan worden verlicht met bijdrage van te legaliseren LEV’s, maar dat hier niet adequaat naar wordt gehandeld in het legaliseren van deze potentiële oplossing? We lopen namelijk graag voorop en we worden als klein land tevens geprezen als het gaat om expertises over o.a. watermanagement, zonne energie en technologie/innovatie in de breedste zin van het woord. Waarom wordt er met huidige beleidsregels dan geen vaart gemaakt daar onze uitermate geschikte infrastructuur zich er perfect voor leent?
 11. LEVs mogen een maximaal motorvermogen hebben van ten hoogste 250 W en maximaal 25 KM/u rijden. Waarom is er een maximaal motorvermogen? Dit is iets wat we niet zien in de meeste Europese lidstaten. Waarom is er niet voor gekozen om een hoge boete te geven bij de overschrijding van de maximale snelheid? Het motorvermogen bij LEVs zorgt vaak ook voor stabiliteit, extra remkracht en soms heb je net iets meer kracht nodig om een ongeluk te voorkomen.
 12. Realiseert het ministerie zich dat er vanaf 2023 e-steps op de markt zullen verschijnen die de meeste mensen niet willen hebben omdat ze te duur zijn, omslachtig te verzekeren en dat ze qua uiterlijk zo zullen afwijken dat de doelgroep onder de 50 er niet mee gezien wil worden vanwege de extreme veiligheidseisen?
 13. Tweede Kamerleden hebben onlangs via de commissie I&W 70 vragen gesteld aan het ministerie. Veel vragen gaan over het Duitse model. Dat model blijkt grotendeels juridisch niet uitvoerbaar in Nederland. Hoe kan het dat Tweede Kamerleden hiervan nog niet op de hoogte zijn.

3 reacties op “13 vragen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat”

 1. Jonas avatar
  Jonas

  Goede vragen en het is een schande dat jullie niet zijn uitgenodigd voor een overleg waar besloten is om LEVs zonder stuur uit te sluiten. Daarmee is ook de opdracht van Tweede Kamerleden zoals Remco Dijkstra (VVD) en Cem Laçin (SP) om jullie bij deze overleggen te betrekken genegeerd.

 2. Eduard avatar
  Eduard

  Het zou mij niet verbazen als een NS, ANWB of een verzekeraar ineens een e-step gaat introduceren die wel is goedgekeurd. Zo’n e-step krijgt dan exclusief toegang in Nederland terwijl andere, voor een leek vergelijkbare budget e-steps verboden blijven. De overheid creëert daarmee een monopolie voor de mensen die zo gek zijn om een e-step volgens de eisen van de overheid te ontwerpen. Het is nog makkelijker om een raket te lanceren dan een e-step in Nederland de weg op te krijgen.

 3. Eddie avatar
  Eddie

  Goede vragen, hopelijk krijgen we een eerlijk antwoord!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *